Een persoonlijk bedankje

Voor Rabobank is een club zoveel méér dan een club. Daarom Biedt Rabobank clubs en verenigingen een steuntje in de rug. Juist nu. Muziekvereniging Tot Ons Genoegen bedankt iedereen die op ons heeft gestemd. We hebben € 778,29 behaald. Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren. Veel instrumenten zijn jarenlang intensief gebruikt en aan vervanging toe. … Read more

TOG leden ondersteunen Concert muziekvereniging Staccato uit Lunteren

6 leden van TOG hebben medewerking verleend aan het concert van Staccato uit Lunteren. Muziekvereniging Staccato uit Lunteren gaf zaterdag 19 oktober een jaarlijks concert in Zaal Floor te Lunteren. Mede dankzij sponsoren, donateurs, adverteerders en enkele optredens zijn zij in staat de vereniging in stand te houden en de Lunterse bevolking deze muzikale avond aan … Read more