90 jaar geschiedenis muziekvereniging “Tot Ons Genoegen”

Weinig verenigingen kennen een curieuzere reden voor hun oprichting dan de jubilerende fanfare Tot Ons Genoegen (T.O.G) uit Garderen. Op initiatief van de toenmalige burgemeester Westrik van Barneveld kwamen 31 mei 1931 een twintigtal mannen bijeen om een muziekvereniging op te richten om de ‘balorigheid van de Garderense belhamels’ in de kiem te smoren. Voor … Read more

Een persoonlijk bedankje

Voor Rabobank is een club zoveel méér dan een club. Daarom Biedt Rabobank clubs en verenigingen een steuntje in de rug. Juist nu. Muziekvereniging Tot Ons Genoegen bedankt iedereen die op ons heeft gestemd. We hebben € 778,29 behaald. Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren. Veel instrumenten zijn jarenlang intensief gebruikt en aan vervanging toe. … Read more