Muziekvereniging TOG

91 JAAR GESCHIEDENIS MUZIEKVERENIGING “TOT ONS GENOEGEN”

1931-1940 Hoe het begon.

Weinig verenigingen kennen een curieuzere reden voor hun oprichting dan de jubilerende fanfare Tot Ons Genoegen (T.O.G) uit Garderen. Op initiatief van de toenmalige burgemeester Westrik van Barneveld kwamen 31 mei 1931 een twintigtal mannen bijeen om een muziekvereniging op te richten, onder de naam: Ons Genoegen om de ‘balorigheid van de Garderense belhamels’ in de kiem te smoren.

Op de Foto: Boven: Willem Mouw, Peter van Blotenburg, Henk van de Poll, Andries Koning, Willem Jansen, Jan van den Hoorn, Rikkert van de Koot, Cees van Middendorp, (Jo)Hannes Gerritsen, Hendrik Morren, Evert Tamboer, Gerrit van Middendorp, Evert Zevenbergen (Voorzitter), Henk Hooijer. Onder: Aalt van de Koot, Hendrikus Pul, Piet Bronkhorst, Maas Koning, dirigent E.Polhoud, Van Drie, Jo Leijenhorst, Willem Zevenbergen, Gijs Petersen, Evert van Middendorp. Voor: Aalt Gerritsen, Evert Franken en Gerrit Wolbersen.

Voor de startende 23 leden tellende muziekvereniging, werden Instrumenten aangeschaft in Eindhoven en al vrij snel gingen de repetities van start onder leiding van ‘directeur’ E.Polhoud (oprichter en dirigent Excelsior Putten). Eerst op allerlei plaatsen in Garderen (in Garage Huisman en huis aan de Dorpsstraat waar vroeger de A&O was), maar al vrij snel werd een barak gebouwd lengte 7 mtr en breed 5 mtr op de Poelkamp die dienst ging doen als repetitielokaal. E.Polhoud moest al snel het veld ruimen. Reden onslag: hij wist de vereniging niet ‘in goede welstand’ te brengen.

Met dirigent Kleine uit Amersfoort ging OG in 1933 voor het eerst naar een concours in Baarn waar ze een 2e prijs behaalde. In 1934 ging OG in Amersfoort met een 2e prijs marsch naar huis. Ene Eduard van Beinum wordt geraadpleegd, en hij verklaarde dat er ‘niets van deugt’. Om hier verandering in te brengen werd dirigent E.Mooij uit Baarn in 1934 aangesteld voor 7 gulden per repetitie, en weet het dirigeerstokje 29 jaar vast te houden. E.Mooij was ook dirigent bij het Puttensch Mannenkoor van 1933-1937 en Muziekvereniging Excelsior 1933-1955.

OG in Baarn 1935 waar 2 eerste prijzen werden behaald (foto’s). Ook dit jaar naar het concours in Zuilen voor een 2e prijs mars.

OG midden jaren 30

Van 20 mei t/m 1 juni in 1936 was er een groot nationaal Muziek en zang concours in Garderen. Dit was ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van OG. Het programmaboekje was van de toenmalige grote tromslager Gijs Leijenhorst. Slaan kon Gijs wel, want hij was de dorpssmid in de Smidse aan de Dorpsstraat. Dit festival bracht aardig wat geld in het laatje, zodat hierna nieuwe nikkelen instrumenten konden worden gekocht.

Op 29 juni 1937 werd deelgenomen aan het muziekconcours in Baarn. Er werd 2x een 1e prijs en 1x een 3e ere prijs gehaald. er was ook nog een 1e prijs voor de kleeding.

In de krant van 11 december 1937 een oproep voor een uitvoering in de garage van A.Davelaar. Entree 35 cent. Na de geboorte van Prinses Beatrix op 31 januari 1938 een lampionneoptocht met vroolijke toonen van ons muziekkorps.

In augustus 1938 was er een concours in Woudenberg. Dit bracht een 1e prijs afd. mars op. Volgens een krant was men in die tijd klaarblijkelijk niet zuinig met het toekennen van prijzen bij een concours.

1945-1950 Na moeite en narigheid

Na de Tweede Wereldoorlog – een periode die door de toenmalige notulist kernachtig is samengevat in de woorden ‘moeite en narigheid’. De draad van voor de oorlog werd vlot weer opgepakt. Op 28 juni 1945 koraalmuziek van de toren, muziekuitvoering en stoelendans. Op 29 juni 2x een optocht en weer een stoelendans. Op 5 Augustus een “Oranjeavond” in de garage van Schuiteman aan de Mazenhofstraat waar OG ook aanwezig was. 31 Augustus Koninginnedag, een optocht en een stoelendans tot 12 uur. Natuurlijk weet OG er de moed flink in te houden.

In 1945 helpen enkele TOG leden mee bij een optreden van Excelsior Putten.

Op 19 januari 1946 een rondgang door het dorp en een planting van de “Magrietboom”op de Putbrink. OG speelde het Wilhelmus. Op 7 mei het eerste bevrijdingsfeest met een rondgang door het dorp.

8 augustus 1946 op concours in Leerdam waar 3x een 1e prijs, 1e prijs directeur en een extra medaille voor het hoogste aantal punten van het hele concours werd behaald. De zaterdagavond erna was er een concert op de Putbrink. Een verslaggever verzucht: “Moge het spoedig zover zijn dat dit succesvolle corps in het bezit van een vaandel is”.

11 januari 1947 een rondgang door het dorp ter ere van de nieuwe burgemeester Mr.C.E.E.Kuntze.

Er wordt een “Vaandelcommissie” ingesteld. Voor het vaandel wordt f682,55 ingezameld. Dat was meer dan genoeg. Zaterdag voor Koninginnedag krijgt OG het vaandel overhandigd door A.Pul De voorzitter van vanaf nu “Tot Ons Genoegen”Gijs Leijenhorst dankt de bevolking en hoopt dat TOG “met vliegende vaandel en slaande trom veel door het dorp mag gaan, zonder dat er een smet op het vaandel geworpen wordt”. 

Ook in 1947 ging TOG naar het concours in Polsbroekerdam 3 of 4 september waar men een 1e prijs mars, 1e prijs 2e afd. en een 2e ereprijs kreeg.

Op 2 april 1948 was TOG bij een jubleumvergadering van het 25 jarig bestaan van de Christelijke School.

Foto’s in 1948 aan de Paleisweg. Mogelijk op een feestdag met optocht.

In Mei 1949 zijn er opnames gemaakt voor een nummer op een grammafoonplaat, voor onze jongens (militairen) in Indonesie.

TOG in 1949 op concours in De Bilt en behaalde een 1e prijs. Hierna ging TOG ook nog naar het concours van Boskoop. Hier werd een teleurstellende 3e prijs afd. 1gehaald.

1e rij: Henk de Bruin, Evert Bronkhorst, Gijs Petersen, Jannes Morren, willem Jansen, Henk van Milligen, Henk Blotenburg. 2e rij: Gijs Leijenhorst, Evert van Blotenburg, berend Kommer, aart van den Hoorn, teus Kieft Marinus Gerritsen, Gijs Jansen, Jo Kevelam, Nui Zevenbergen, Aart Zevenbergen. 3e rij: Gerrit van den Hoorn, Gijs van Middendorp, Wob van den Hoorn, Hannes Morren, dirigent E.Mooij, Hannes Gerritsen, Bertus Gerritsen, Henk Bronkhorst en Jan Gerritsen.

 In 1950 treedt TOG toe tot het ringverband ‘Putten en omgeving’.

1951-1960 ook vrouwen bij de trommelclub

Het is 1951. Een collecte in het dorp voor de aanschaf van een bas brengt fl 355,95 op. Tijdens de jaarvergadering beklaagd de dirigent zich erover dat de leden niet op tijd op de repetities verschijnen. Vrouwen mochten voor de eerste maal ook deelnemen aan de jaarvergadering. In die tijd speelde de vraag of vrouwen wel lid mochten worden van de ‘trommelclub’, zoals toen de drumband nog heette.  In 1955 werd de knoop doorgehakt en traden de eerste vrouwen toe. De start van het tamboerkorps was daarmee een feit. De tamboers waren de eersten die in 1959 op eigen kosten een uniform aanschaften. Dit zette ook de fanfare aan het denken.

Op 14 en 15 juli 1951 naar het concours in Nijmegen waar een 1e prijs voor verplichte nummers, en een 2e prijs mars werd behaald.

In 1957 ging TOG naar het concours in Maarssen waar een 2e prijs mars werd behaald.

Voor Garderenen die terugkeerden uit Indië werden veel serenades gebracht en ook werd er gespeeld tijdens het bezoek van koningin Juliana en prins Bernard aan Gelderland. In 1960 was TOG ook aanwezig op het Festival (?) in Voorthuizen

Foto’s uit 1953 gemaakt bij het Verenigingsgebouw.

Garderen 1953

1 Videos

Diploma’s van deelname aan het concours in Veenendaal 5 t/m 7 juni 1954

In 1955 naar het concours in Polsbroekerdam.

Midden jaren 50 in Garderen.

En in 1956 naar Wageningen voor een 1e prijs

Het 25 jarig bestaan van de vereniging wordt in 1956 gevierd met een drukbezochte receptie. In 1957 gaat de contributie naar 15 gulden per jaar.

Serenade brengen op 25-10-1958 bij G.J.Bensink. Hij was een Engelandvaarder en werd 65 jaar.

In 1959 wordt een groots muziekfestival gehouden om het 25-jarig dirigentschap van Mooij te vieren. Juliana uit Uddel, Elspeets fanfare en Excesior uit Putten doen mee. Ook dit jaar op 16 mei naar het concours in Werkendam waar een 1e ereprijs behaald werd.

1961-1967 voor het eerst in uniform

In 1961, tijdens het 30 jarig jubileum, was het dan zover en ontving de fanfare ‘als geschenk van de Garderense burgerij’ hun eerste blauwe uniform en liep heel T.O.G er van top tot teen picobello bij. Dit ook dankzij het (dames)uniformcomite.

Op 6 juni 1961 ging TOG naar het concours in Elburg. Hier werd in de 1e afd. fanfare en 1e afd. mars de 1e prijs behaald.

In 1963 kwam dirigent E.Mooij te overlijden. Tijdelijk dirigent Kieft werd al snel opgevolgd door De Kort die vijf moeizame jaren later het dirigeerstokje weer overdroeg aan dirigent Marinus Gerritsen in 1968. In 1963 werd ook deelgenomen aan het concours in Wijk bij Duurstede waar een 1e prijs uitmuntend werd behaald.

Het tamboerkorps had in 1966 te kampen met een chronisch gebrek aan leden en zat al een tijdje zonder instructeur. Hiervoor was ook geen geld. Door een brand bij een van de leden thuis gingen ook nog eens vijftien trommen en een groot aantal spullen voor een geplande bazar in vlammen op. Een schadepost van ruim 3.000 gulden, die niet verzekerd was. Maar gelukkig hielp de gemeente Barneveld ons letterlijk uit de brand.

1968-1969 Schouders eronder zetten

Langjarige voorzitter Evert Tamboer roept de leden op om de schouders eronder te zetten. Ook was er veel steun van de horeca-ondernemers voor de noodlijdende TOG. 

In 1969 blijven alleen Evert Tamboer en Berend Kommer over van het bestuur. De rest wordt vervangen. TOG schaft in dit jaar nieuwe muziekinstrumenten aan van het merk Manchester Brass.

Boerenkapel brengt serenade bij Fam Rasch aan de Boeschoterweg in 1968. Het bier stond zo te zien al lauw

Serenade op het podium van De Bonte Koe in 1968. Berend en Wil Kommer 12,5 jaar getrouwd.

Serenade ergens in Garderen

Garderen 1968

1 Videos

1970-1977 Naar de eerste taptoe

In de jaren ’70 ging het weer crescendo met T.O.G. Voorzitter Evert Tamboer werdt vervangen door Teus Bosch van het postkantoor aan de Eikenlaan. De drumband kreeg nieuwe uniformen, het 40-jarig bestaan in 1971 werd gevierd met een muzikale show waar veel korpsen uit omliggende plaatsen aan deelnemen. Op 5 of 6 juni 1971 was er een concours in Zeddam waar een 1e en 2e prijs behaald werd. In 1972  en 1973 organiseerde TOG samen met de Autocrossclub uit Nijkerk een autocross in de bocht bij ’t Sol, waar nu Erik Schut woont.

Dirigent Marinus Gerritsen kwam in 1974 plotseling te overlijden en werd opgevolgd door dirigent Joop Schotten. In 1976 vond een heuse Taptoe plaats. Dit is tevens het jaar dat de blauwe uniformen van de fanfare vervangen werden door de groene. 

Joop Schotten organiseerde in 1976 voor het eerst een solistenconcours bij TOG. De drumband ging naar het solistenconcours in Soest. In 1977 ging TOG naar het Jeugd Muziek festival in Apeldoorn. De solistenconcoursen bij TOG werden gehouden tot 1986.

In 1977 krijgt TOG opnieuw een nieuwe dirigent. Wim Remmerts volgt Joop Schotten op die is ontslagen.

1978-1980 Eerste prijs in Ulft

Onder leiding van dirigent Wim Remmerts werd er in 1979 tijdens een concours in Ulft een eerste prijs in de wacht gesleept. Dit was een ware bloeitijd van T.O.G. Dirigent Wim Remmerts vraagt het bestuur harde maatregelen te nemen om het repetitieverzuim van de leden tegen te gaan. Dit zal in de hele geschiedenis van TOG een probleem blijven. Klaas Veyer was in die jaren voorzitter van TOG.

De Boerenkapel verleende in 1978 medewerking aan het Kolderfestival in Putten

Optreden in Stroe 1978 met tamboermaitre Kees Hoek

De drumband verleende in 1979 medewerking aan het Drumband festival in Uddel

Onder leiding van dirigent Remmerts werd er in 1979 tijdens een concours in Ulft een eerste prijs in de wacht gesleept. Dit was een ware bloeitijd van T.O.G.

Een jaar later 1980 in Heerde een 3e prijs.

Koninginnedag 1980

1981-1987 Een moeilijke periode

Koninginnedag 1981

Garderen kende in het verleden veel verenigingen waarvan niet alle het knagen van de tijdstand overleefden. Toch zijn er in 1981 maar liefst vijf verenigingen met name Plaatselijk belang, de Muziekvereniging TOG, de VVV, en het Groene Kruis die het 50 jarig bestaan vieren en de Ned.Bond van Plattelandsvrouwen die het 25  jarig jubileum viert. samen bieden ze Garderen een groots dorpsfeest aan bestaande uit een tentoonstelling in ‘de Koepel’, een optocht op Koninginnedag met Elkander Getrouw uit Zwartebroek, een muziekfestival op 30 mei, een zeskamp en tenslotte op 20 juni een knetterend dorpsfeest.

Oliebollen bakken door het Uniformcomite voor TOG op het dorpsfeest 20 juni 1981. Het Uniformcomite zorgde er voor dat elk lid een net uniform op maat had. Zorgde voor vernieuwing, aanpassingen, stomen en dat hiervoor ook de financiën waren.

TOG ging op 14 november 1981 naar het concours in Neede waar een 2e prijs behaald werd, en op 11 september 1982 naar het SDM concours in Otterlo. Onbekend of er toen prijzen behaald werden. In Twello op 23 oktober 1982 weer een 2e prijs.

Peter Vermeer (Zwarte Peter) uit Uddel was een geliefd drumband instructeur van 1982 tot zijn overlijden in 1996. Hij kwam als invaller en is 15 jaar gebleven. In deze jaren werd er geregeld deelgenomen aan het drumbandfestival in Uddel. 

De Boerenkapel bij Henk en Alie de Bruin in 1982. Zij waren 25 jaar getrouwd.

In 1983 krijgt de drumband nog een geheel nieuw instrumentarium. In 1985 zitten bestuur en leden duidelijk niet op 1 lijn. Zo’n 20 leden bedankte dat jaar uit eigen beweging. Dirigent Jan Hendriks, die Wim Remmerts 1983 had opgevolgd, sprak over ‘zwarte jaren’. De muziekvereniging krijgt klappen.  

In maart 1984 werd het Winterconcert met toneel gehouden. De spelers waren TOG leden.

Bij het huwelijk van Johan en Henny Kommer in 1984

In 1985 vierde Garderen de 40 jarige bevrijding met een grandiose taptoe met korpsen zoals: TOG, EDG uit Ermelo en muziekvereniging Wageningen. Dat was het begin van Taptoe Garderen. TOG met Ab Boeve en de latere dirigent Joop Donders hebben daar een belangrijk aandeel in gehad

Niek , Evert en Bart op straat in 1985 met de feestweek. De Boerenkapel speelde bij “de Bonte Koe”.

Op haar 55ste jaarvergadering zet TOG Berend Kommer in het zonnetje. Veertig jaar lid en 25 jaar penningmeester. Voorzitter Hennie Bastiaans overhandigt een cadeaubon.

De jaren 1986 en 1987 was de bezetting minimaal en was optreden bijna niet mogelijk. Ook waren er toen geen leerlingen. Sommige leden wilde er helemaal mee stoppen, en andere doorgaan zolang het kan.

1988-1995 Herstel en naar het buitenland

De eerste tekenen van herstel kwamen in 1988 toen de drumband een uitnodiging kreeg om in Duitsland Titisee te komen optreden. In 1989 volgde een optreden in Oostenrijk Stumm. De fanfare bleef te klein, terwijl de drumband gestaag groeide.

Eind jaren 80 is er geprobeerd door TOG om de popgroep Normaal naar Garderen te halen. Dit is niet gelukt. Ze kregen een beter aanbod in een andere plaats.

Het 60 jarig bestaan in 1991 werd niet eens meer gevierd en voor het eerst lag een plan ter tafel om helemaal te stoppen met straatoptredens. De drumband verzette zich fel hiertegen. Nadat dirigent Joop Donders zijn intrede deed, zette ook langzaam het herstel in bij de fanfare.

De fanfare ging met een eigen show deelnemen aan de jaarlijkse taptoe’s in Garderen en tijdens onze jaarlijkse uitvoeringen keerde het toneel als vast onderdeel terug. Het publiek kwam massaal terug en het ledenaantal steeg navenant. Voor het eerst kreeg de vereniging als geheel een uitnodiging om een aantal optredens te verzorgen in het Duitse Neustadt. En dat werd een groot succes!

Boerenkapel in 1990.

De Boerenkapel van TOG was al actief vanaf de jaren 60, en werd voor diverse evenementen en feesten gevraagd. Vooral voor de diverse carnavalsfeesten in omringende plaatsen. En niet te vergeten de vele avondmarkten bij de molen en bij de kerk. Hier werden toen ook de overheerlijke TOG oliebollen verkocht. De Boerenkapel bracht toen altijd aardig wat geld in het laadje.

De jaarlijkse bejaardentocht in midden juni is nog steeds traditie. TOG was altijd van de partij bij het binnenhalen na afloop. De collectebus die na afloop werd gegeven was dan ook rijkelijk gevuld.

Reijer Schouten was de nieuwe drumbandinstructeur. Hij is gebleven tot 2001.

De bevrijdingsfeestweek was een drukke week voor TOG en de Boerenkapel. Bijna elke dag stond er wel een optreden gepland.

Koninginnedag  30 April 1995

Bevrijdingsfeestoptocht 5 mei 1995

1996-1998 65 jaar met 80 leden

In 1996 vierde T.O.G het 65 jarig jubileum. De vereniging telde toen 80 leden waarvan er 55 een instrument bespeelden. Voor het 65 jarig bestaan werden er diverse actie’s gehouden in het dorp. Dit bracht 11.000,- gulden op van de Garderense bedrijven en 12.000,- gulden van de Garderense bevolking. Het volledige instrumentarium werd vervangen. TOG ging dit jaar naar Hambach in Duitsland om op te treden.

In 1996 kreeg TOG ook een eigen clubblad “Thuis ook genieten”. het eerste jaar in A5 en daarna een A4 formaat. Na 4 jaargangen was de fut eruit bij de redactie. Er was ook te weinig inbreng van de leden.

In november op concours in Windesheim waar een 1e prijs behaald werd. 

In 1997 werd Maas Boeve koninklijk onderscheiden. Hier staat hij tussen het toenmalige Plaatselijk Belang bestuur.

Op 22 maart 2017 een Lenteconcert met toneel. Het toneelstuk “Nep partners”werd gespeeld door leden van TOG.

Voor de jaarlijkse taptoe kreeg TOG versterking van Koos Peters. Hij ontwierp en instrueerde de nieuwe taptoe shows. Daarvoor werd dit gedaan door een “creatief lid”.

TOG in Mór, Hongarije oktober 1998 op het Internationalen Blasmusik Festival “die Moorer weintage”.

1999-2005 Buitenlandreizen

Ritmesectie TOG weer als nieuw in 1999.

Najaarsconcert 1999

In 2003 werd er door Hans Kroon opnames gemaakt van het voorjaarsconcert. Ook de leerlingen van fanfare en drumband werkte hier aan mee. Er werd een cd van gemaakt met de titel: Beats and brass.

2006-2010 75 jaar en wisseling van dirigent

Verder met het 75 jarige bestaan in 2006, bestaat de fanfare onder leiding van Joop Donders uit 22 spelende leden en de drumband  uit 16 spelende leden,  die – na de instructeurs / tamboer-maîtres Dik Does, Dhr Droog, Kees Hoek, Wout van de Kamp, Peter Vermeer, Reijer Schouten, Peter Verschuur en Arie Hoogers – vanaf 2004 onder leiding staan van Lodewijk Visser.  

Taptoe Garderen 2006

TOG 75 jaar

In 2006 kwam ook een nieuw uniform. Het oude uniform was na 30 jaar gebruik dan ook wel aan vervanging toe. Ook kwam er een nieuw vaandel.

Lampionnenoptocht 2006

In 2007 vertrekt Joop Donders als dirigent en wordt opgevolgd door Liesbeth Vernout die het na een jaar al voor gezien houdt. Haar opvolger is Piet Verheijen, en die blijft tot einde 2012.  

Concert Barneveld 2007

Sinterklaas 2007

Sinterklaas 2007

1 Videos

Garderen Live 2008

Garderen live 2008

1 Videos

In oktober 2009 verleende TOG medewerking aan de herdenking van de Serviërs op de begraafplaats en in november was er een “Huiskamerconcert” in het dorpshuis.

2010-2015 Zomeravondconcerten

Darpsproat September 2010

Met groot plezier zien we dat TOG uit het dal klimt. Ze hebben al weer drie concerten gepland. Wat was een echt dorpsgezicht: onze fanfare, zittend op het terras bij “De Bonte Koe” en daar een prachtig concert ten gehore te brengen. Ook TOG gaf traditie-getrouw een optreden met prettig in het gehoor liggende muziek op het terras bij de Dr.Kruimelstaete met de ouderentocht. Na het verklinken van de laatste noten bedankt Frits Huisman “TOG” en overhandigt namens de bejaarden de “Kruimelstichting” en “TOG” ieder een bedrag van driehonderd vijfenzeventig euro. U kent de slogan: “op het platteland, waar het leven goed is”. Dit beeld versterkt ons imago.

Interview TOG 13 januari 2011

We zijn met zijn zessen, vijf TOG-ers en ik. De meesten heb ik al ontmoet tijdens de in december daarvoor gehouden oliebollenactie.
Toen al kwam ik onder de indruk van de inzet en behulpzaamheid van de leden. Ik had mijn arm gekneusd en kon alleen een auto besturen. 

Mandy was mijn hulp en zij regelde de bezorging aan huis al was het haar dagelijks werk! Ze zat nu links van me aan het tafeltje en zij beet het spits af. “Ik ben zestien jaar maar werd ruim zes jaar geleden al lid van “TOG”. Er was een taptoe georganiseerd en ik vond dat muziek maken zomooi dat ik me meteen als lid opgaf! Muziek was toen al mijn passie en dit was mijn kans. Ik kreeg een bugel en bespeel die nog steeds”.

Naast haar zit Han, vijftig jaar jong en vijf jaar lid van TOG. Hij is gek van drummen, speelt de kleine trom en percussion. “Ik vind dat als je in een dorp woont en je wilt onderdeel van de gemeenschap zijn, dan moet je lid worden van een vereniging. Omdat ik van drummen hou, werd dat automatisch “TOG”!

Jos, voorzitter van “TOG”, vierenvijftig jaar en daarvan zestien jaar lid en enthousiast trommelaar bij de drumband, had ook weer zijn eigen reden om bij “TOG” te komen en te blijven. “Ik kan niet zonder sociale contacten, ben een gezelligheidsmens en bij “TOG” voel ik me dan
ook volkomen op mijn plek en op mijn gemak”. Hij kijkt eens om zich heen en verzucht: “ ’t Is toch leuk en gezellig hier”!

Richard is speler van het wat zwaardere werk. Met zijn vijftig levensjaren en daarvan vijftien jaar bij “TOG” bespeelt hij de bariton. “Ik kwam toen met een hele groep jongeren samen het korps in en sinds die tijd kan ik niet meer zonder de vereniging. Muziek maken is een deel van mijn leven en ik doe het graag, vandaar…”

Lise sluit de rij. Zij komt uit een heel actieve en muzikale familie. Pa speelt de bas, zij de sax en haar twee zussen het kleine koper. Ma speelt niet maar is altijd actief bij de vereniging betrokken. Lise is vijfentwintig en al zeven jaar bij “TOG”. “Pa vond het wel leuk om zijn dochters ook op de vereniging te krijgen en ja, wat doe je dan? Niet helemaal waar natuurlijk, ik vind de sax een mooi instrument en bespeel het met verve. Verder is het natuurlijk hardstikke leuk om met een heel gezin op dezelfde vereniging te zitten”! 

We hebben het eerste rondje gehad, iedereen is voorgesteld en ik ben onder de inruk van de betrokkenheid van de leden bij de vereniging.Uit het verdere gesprek komt dat nog veel sterker naar voren. We praten wat over de opvang van nieuwe
leden en vooral jonge leden. “We zijn één club”, stelt Mandy, “en bij ons hoef je je nooit alleen te voelen. Je hebt natuurlijk verschil in leeftijd maar je wordt altijd serieus aangehoord als je op een vergadering een punt maakt”. 

Jos, over “De Koepel”: “Het prettige van dit onderkomen is dat we alles zelf in de hand hebben. Daarmee houden we de kosten laag en we kunnen dingen veranderen en aanpassen zoals we dat zelf willen. Je ziet dat na afloop van de repetities iedereen lekker even nablijft kletsen om en aan de bar. Dat zijn toch wel allemaal pluspunten”.

Lise: ”Je merkt dat ook wel aan de opkomst. De leden zijn tegenwoordig heel trouw. Alleen als je werk dat verhindert dan kun je niet komen repeteren. Maar anders, het is gewoon normaal dat iedereen er is. Dat zag je ook wel met de oliebollenactie. Hardstikke gezellig met zijn allen en zo geknipt. Zelfs ‘ome Maas’ was er weer en dat is toch fantastisch” Mandy is het helemaal met haar eens.

Richard: ”Je hebt wel eens wat anders op donderdagavond, zoals een verjaardag. Maar dan kom ik altijd eerst naar de repetitie en dan ga ik
naar die verjaardag. Je mist dan wel de gezelligheid na de repetitie maar och, een verjaardag is ook vaak leuk”. 

Als er bij TOG een ‘bemensingsprobleem’ is bij een concert of bij het marcheren op straat dan helpt “Juliana” uit Uddel ze altijd uit de nood. Tussen die twee verenigingen is een heel goede band en TOG stelt die hulp van “Juliana”ook heel erg op prijs. Allen zijn het daar zeer over eens.

Is er voldoende animo voor bestuursfuncties, vraag ik. Jos vindt het nu gewoon fijn om voorzitter te zijn. Hij moest eerst erg wennen maar nu is het een leuke functie. Dank zij de mentaliteit van de leden, stelt hij vast na wat nadenken. Richard wil altijd bijspringen en helpen als dat nodig is. “Maar een bestuursfunctie, nee dank je, daar ben ik veel te eigenwijs voor”. Als interviewer herken ik dat en ik denk het het een vestandige houding is. Mandy ziet een bestuursfunctie wèl zitten en zelfs om eens voorzitter te worden, daar zou ze later niet tegen op zien. Lise vindt dat allemaal prima, zolang de zaken maar goed lopen is ze helemaal tevreden.

Ik ben nieuwsgierig welke soorten muziek ze leuk vinden en of die muziek ook wel op de lessenaar komt. Richard: “We hebben wel wat moderne muziek maar ik zou ook best wat meer popmuziek willen. Zoals Abba zou ik wel op de lessenaar willen hebben. Wat we een beetje missen is een goeie drummer. Die heb je wel nodig bij dat soort muziek”. Han en Lise vinden dat er voldoende afwisseling moet zijn in de muziek en Mandy is wat romantischer en vindt lekkere rustige en gevoelige muziek prettig. Maar modern vindt ze ook heel leuk. “We hebben er altijd open gesprekken over en samen met de dirigent zoeken we de verschillende soorten uit”, zegt Jos. “Ik heb het beter voor elkaar. Ik heb een zus in de muziekcommissie en heb op die manier best wel wat invloed en zo kom ik aan mijn trekken”. Lize heeft dus een comfortabele positie wat de muzieksoort betreft!

En we praten nog wat door. Over optreden in het buitenland zoals in het verleden. Over het helpen van nieuwe jeugdleden bij het leren,
ook bij hen thuis. Over concerten op straat op donderdagavonden. Over lekkere ouderwetse liedjes bij het optreden voor de ouderen in
de “Dr. Kruimelstaete”. Het is intussen acht uur geworden en het ongeruste hoofd van Henny Kommer komt om de deur kijken. Of we af willen ronden, de dirigent wil wel eens echt beginnen. Ik vind het jammer dit gesprek te stoppen, ik had nog zo veel willen vragen, Maar tijd is tijd.

“TOG” is een vereniging die lekker loopt, waar het gezellig is en de onderlinge band niets te wensen over laat. Ik kan de Garderense ouders van harte aanbevelen hun kinderen naar “TOG” te sturen voor een muzikale opleiding. Het is er warm en veilig voor ze en dat is al heel wat in deze tijd met al haar griezelige problemen.

Peter van den Born

Bejaarden binnenhalen 2011

Concert Kruimelstaete 2011

Dodenherdenking 4 mei 2012

Bevrijdingsvuur 2012

Opening dorpspomp 2012

Huldiging jubilarissen 2012

80 jaar TOG 2012

Wegens ziekte kon Piet Verheijen niet dirigeren tijdens ons 80 jarig Reunie concert in Bilderberg Hotel ’t Speulderbos . Als invaller kwam Joop Donders ons helpen en is daarna gebleven als dirigent. Op die avond speelde er diverse oud leden mee. een paar oud leden zijn gebleven. Na het reunie concert was er een afterparty.

TOG 80 jaar

2 Videos

Sinterklaas 2012

Openluchtconcert de Bonte Koe 2013

Uddel 2013

Jubilarissen 2015

2016-2022 Krappe bezetting en spetterende concerten

In april 2016 is het aantal spelende leden bij de 85 jarige fanfare gezakt tot 16, en bij de drumband slechts 4 leden. Met behulp van gastspelers is het mogelijk dit concert te geven. Deelname aan concoursen zit er niet meer in met een dergelijke ‘krappe bezetting’. Ook tijdens koningsdag, dodenherdenking, Sint Nicolaas intocht, lampionnenoptocht kunnen we niet altijd “de weg op”.

In de krant 2016

Koningsdag 27 april 2017

Voorjaarsconcert 2017

Voorjaarsconcert 2017

1 Videos

Sinterklaas 2017

Krant van 7 april 2018:  Muziekstuk laten klinken is het mooiste wat er is

Kerstconcert 2018

Najaarsconcert 2019

De tijd gaat hard. In 2021 bestaat T.O.G. 90 jaar. De bezetting is iets gezakt bij de fanfare naar 13. De drumband is stabiel met 5 leden. Inmiddels is er veel veranderd. We gebruiken bij het optreden meestal de blauwe jasjes. Het uniform is eigenlijk alleen nog te zien bij de dodenherdenking op 4 mei. Ook hebben we helaas dorpshuis “De Koepel” moeten verlaten na 44 jaar. Daarvoor stond er het Verenigingsgebouw, waar we ook 21 jaar gebruik van gemaakt hebben. Voorlopig kunnen we oefenen en onze instrumentarium kwijt in het nieuwe dorpshuis “De Wardborg”. Dit dorpshuis is eigenlijk te duur voor onze kleine vereniging. Maar we blijven zoeken naar alternatieven. In 2020 hebben we weinig kunnen oefenen door de corona. Ook het geplande jubileumconcert (90 jaar T.O.G.) in juni zal uitgesteld worden. Joop Donders en Lodewijk Visser kunnen niet wachten om weer te beginnen. We zijn al rijkelijk voorzien van bladmuziek. Het onderlinge contact tussen bestuur en leden is nu gemakkelijker geworden door de T.O.G. app. 

TOG 90 jaar

1 Videos

Terugblikkend op 91 jaar T.O.G is een waar genoegen. Men komt tot de conclusie dat ‘de schik’ toch wel overheerste. Het plezier in muziek maken, maar ook de gezelligheid met elkaar hebben de vereniging drijvende gehouden. Onder het genot van een biertje komen al snel een aantal anekdotes boven borrelen. Een ‘grote trommelaar’ die zijn voorganger niet ziet, maar ook de kuilen in de weg niet, met alle gevolgen van dien. Een muzikant die even de dirigent vervangt en tijdens het dirigeren plotseling met zijn broek op de enkels staat op het podium. Blazers die struikelen en het mondstuk vervolgens bijna inslikken. De boerenkapel die in de jaren ’80 een graag geziene gast was tijdens evenementen in de regio. En niet te vergeten al die gezellige feestjes, barbecues en uitjes met de leden onderling.

In de krant door de jaren heen

Vaandels OG en TOG door de jaren heen

Bij de oprichting gebruikte OG een bord met opschrift “Ons Genoegen”. In de loop van de jaren 30 kwam er een echt vaandel met opschrift “Fanfare Ons Genoegen.” Vanaf  1945 kwam er een nieuw vaandel zoals op de tweede en derde foto, voorzien van een messing harp en een ring op de concoursmunten aan te hangen. Dit vaandel is eind jaren 60 geheel opgeknapt en is gebruikt tot 1998. Is voorzien van 4 lauwertakken die ook uitgegeven werden bij concoursen. De 1e tak komt uit Wijk bij Duurstede 1963, de 2e en 3e tak komen uit Elburg 6-7-1961 en de 4e tak uit Zeddam 5-6 juni 1971. Het jeugdcorps van TOG in de jaren 50 had ook een eigen vaandel.

In 1997 werd er door mensen uit Mór, Hongarije een nieuw vaandel gemaakt voor TOG. Helaas waren de Hongaren iets minder precies dan dat we gewend waren. Foto’s 1 en 2 zijn van dit vaandel. In 2006 is er een nieuw vaandel gekomen gelijk met de nieuwe  uniformen (foto 3 en 4). Bekende vaandeldragers waren Evert Tamboer, Jan Veldhoven en Henk Morren.

Oliebollen , Appelflappen en rookworsten

De vereniging kende in haar bestaan veel ups and downs. Op bestuurlijk gebied ‘rommelde’ het nog wel eens, maar ook qua ledenaantal waren er sterke schommelingen. Het belang van het voortbestaan van T.O.G werd echter aldoor voor ogen gehouden. Horeca en middenstand sprongen regelmatig bij en door de leden werden regelmatig acties georganiseerd om de zaak draaiende te houden zoals de rookworstenactie en natuurlijk de oliebollenactie.

 

Sponsoren, donateurs en dorpsbewoners

Dankzij de donateurs, dorpsbewoners, het bedrijfsleven, voormalige hoofdsponsor bouwonderneming Van de Kolk en laatste hoofdsponsor Jonker & Schut konden we het financieel redden. En zeker niet te vergeten is de Rabobank Clubkas Campagne. 

Na 91 jaar het einde

Na bijna 91  jaar houdt de Garderense muziekvereniging Tot Ons Genoegen op te bestaan. Belangrijkste oorzaken: het dalende ledenaantal, een nieuw dorpshuis dat te duur was voor onze kleine vereniging, en corona gaf het laatste zetje. 

Muziekvereniging TOG  1931-2022

Filter