Rabobank Clubkas Campagne 2019

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Gelderse Vallei kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Hierbij bepalen de leden van onze bank welke verenigingen en stichtingen een bijdrage krijgen en hoe hoog dit bedrag is. In 2019 verdeelde Rabobank Gelderse Vallei € 200.000.De leden van onze bank mogen hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt.

Dit jaar ontvangen we van de Rabobank Clubkas Campagne 2019, €680,58. Rabobank Gelderse Vallei en alle leden van de Rabobank die op ons gestemd hebben, Bedankt.