Sponsor

Onze muziekvereniging is deels afhankelijk van sponsoren en donaties. Wij zijn onze sponsoren en donateurs dan ook erg dankbaar voor de steun aan onze vereniging.
Wil je ons ook steunen? Neem dan gerust contact op met onze vereniging.

 

Hoofdsponsor:                               Clubsupport                               Sponsor
Jonker en Schut                              Rabobank                                    e-Boekhouden
www.jonker-schut.nl                     www.rabobank.nl                       www.e-Boekhouden.nl